4. Promotivne ponude

4.1 Promotivna ponuda "bonbon start paket s tri uključena srednja paketa"

U razdoblju od 27. travnja 2018. do 30. travnja 2019. godine u prodaji je dostupan bonbon start paket s tri pred-uključena srednja paketa. Na ponudu imaju pravo novi korisnici na bonove koji kupe i aktiviraju poseban start paket s uključena tri srednja paketa koji je dostupan u ponudama pojedinih partnera. Korisnik unutar 24 sata nakon odabira broja dobiva SMS obavijest da ima pravo na 3 aktivacije srednjeg paketa po izboru. Nakon primanja SMS obavijesti korisniku je dodijeljena mogućnost aktivacije srednjeg paketa za priču, SMS-anje ili surfanje za 0 kn jednom u kalendarskom mjesecu. Ako korisnik preskoči aktivaciju pred-uključenog paketa u jednom mjesecu, moći će iskoristiti aktivaciju idući mjesec ili u bilo kojem mjesecu do 31. srpnja 2019. godine tako da nema brige da će paket propasti. U slučaju automatske reaktivacije srednjeg paketa u idućem mjesecu, paket će se reaktivirati za 0 kn osim ako korisnik u tom mjesecu već nije iskoristio aktivaciju pred-uključenog srednjeg paketa.

4.2 Prijenos jedinica

Svi bonbon korisnici (novi i postojeći) u razdoblju od 15. lipnja 2016. godine do 31. srpnja 2018. godine mogu prenositi svoje neiskorištene jedinice iz postojećeg paketa u novi paket iste veličine i kategorije u slučaju automatske reaktivacije po isteku valjanosti paketa. Najveći iznos koji se može prenijeti je puni iznos jedinica paketa koji se reaktivira što znači da tvoje neiskorištene jedinice ne bacaš u smeće, već ih i dalje imaš na raspolaganju pa možeš još više pričati, SMS-ati ili surfati. Jer si to i platio.

4.3 Promotivna ponuda "Ljetni tjedni"

Svi bonbon korisnici na bonove od 22. svibnja do 31. listopada 2018. imaju mogućnost aktivacije promotivnog paketa „Ljetni tjedni“.  Za 80kn korisnik može aktivirati flat Internet promet. Paket vrijedi dan aktivacije plus čitavih 6 dana i može se kombinirati s ostalim mjesečnim paketima ili kombinacijama. U slučaju kad korisnik ima aktiviran i mjesečni i Ljetni tjedni paket, prvo se troše jedinice u Ljetnom tjednom paketu.  Nakon isteka trajanja Ljetnog tjednog paketa, paket će se ponovno naplatiti za sljedećih 7 dana pod uvjetom da korisnik ima dovoljno sredstava na računu te da prethodno nije zatražio deaktivaciju paketa. O tome će korisnik biti prethodno obaviješten SMS-om pod uvjetom da korisnik prethodno nije zatražio deaktivaciju paketa. Ljetni tjedni paket ima prednost trošenja nad kombinacijama odnosno mjesečnim opcijama i kombinacijama. 24 sata prije isteka valjanosti paketa korisnik dobiva SMS notifikaciju da valjanost paketa ističe kroz 24 sata te da će se paket reaktivirati. Paket uzmeš kad ti treba i surfaj cijeli tjedan do mile volje ;)

Posljednja izmjena: 01.06.2018.
Povratak na prethodnu stranicu